DIN RÖST 

 FÖR BJÄRRED MED OMNEJD ​
I LOMMA KOMMUN 

Fokus Bjärred är ett politiskt parti som strävar efter att utveckla Borgeby/Bjärred med omnejd för att göra vårt samhälle fortsatt attraktivt för alla som bor och verkar här, i alla åldrar.

Vi vill ge alla invånare i Bjärred/Borgeby med omnejd en tydligare röst och en ny möjlighet att påverka politiken i Lomma kommun framöver, därför ställer vi upp i årets kommunalval.